/privacy verklaring/
denemarken camping 2

Privacyverklaring Recreaparts

Privacyverklaring Recreaparts.

Recreaparts.nl, gevestigd aan Plevier 84, 1628EW te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.recreaparts.nl
Plevier 84
1628EW te Hoorn
tel. +31 (0)229 842211
Daan Tjemkes is de Beheerder Gegevensbescherming van Recreaparts.nl en is te bereiken via het
contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Recreaparts.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Recreaparts.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Recreaparts.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
  wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Recreaparts.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Recreaparts.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Recreaparts.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie           Bewaartermijn  Reden
Personalia:         5 jaar         Opnieuw bestellen via uw account, raadplegen product en adresinformatie voor ondersteuning
Adres:              5 jaar         Opnieuw bestellen via uw account, raadplegen product en adresinformatie voor ondersteuning
Telefoonnummer:     5 jaar         Opnieuw bestellen via uw account, raadplegen product en adresinformatie voor ondersteuning
e-mailadres:        5 jaar         Opnieuw bestellen via uw account, raadplegen product en adresinformatie voor ondersteuning
Bankrekeningnummer: 5 jaar         Opnieuw bestellen via uw account, raadplegen product en adresinformatie voor ondersteuning

Delen van persoonsgegevens met derden;
Recreaparts.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Recreaparts.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Recreaparts.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier op
onze website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
Recreaparts.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Recreaparts.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Recreaparts.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op onze website.


© Recreaparts.nl, mei 2018 
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
 
Dit is de webwinkel waarin wij een grote collectie warmwater- en verwarmingsapparatuur tegen zeer gunstige prijzen aanbieden.
De warmwaterapparaten zoals geisers, boilers en doorstroomtoestellen zijn van vooraanstaande merken geschikt voor thuis, campers, stacaravans en boten tevens leveren wij ook de onderdelen daarvoor en de benodigde aansluitdelen c.q. rookafvoer.
Hiernaast leveren wij een uitgebreide collectie verwarmingstoestellen op gas, olie, electra voor binnen en buitenshuis.
Neem gerust een kijkje bij www.warmteserviceholland.nl vragen kunt u altijd stellen bij info@warmteserviceholland.nl 

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN