Garantie-Klachtenregeling
denemarken camping 2

Garantie-Klachtenregeling

Garantie- / Klachtenregeling Recreaparts.

1   Recreaparts garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende de fabrieks garantietermijn, ingaande op de aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs.
2   Garantie-aanspraken of klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek / klacht schriftelijk c.q. E-Mail bij info@Recreaparts.nl worden gemeld.
Recreaparts zal u hierop een retourformulier per mail toezenden met de retour
instructies en ingevuld met een korte omschrijving van het gebrek, storing.
Tevens dient u een een kopie van de factuur mee te sturen.
3   Bij Recreaparts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Recreaparts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Recreaparts.
     Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
     (http://ec.europa.eu/odr).

  Een klacht schort de verplichtingen van de Recreaparts niet op, tenzij  Recreaparts schriftelijk anders aangeeft.
7   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Recreaparts, zal Recreaparts naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8   Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan,
Recreaparts het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Recreaparts).
Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de
reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
  Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending
onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of
apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of
onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende
gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval,
natuurrampen enz.
10 De garantieaanspraak is niet van toepassing indien Recreaparts niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen
van het gebrek.
U het artikel of product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Recreaparts.
11 Recreaparts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van een aangeschaft artikel, schade aan uw apparatuur en/of eigendommen ontstaat.

©Recreaparts, januari 2017


 
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
 
Dit is de webwinkel waarin wij een grote collectie warmwater- en verwarmingsapparatuur tegen zeer gunstige prijzen aanbieden.
De warmwaterapparaten zoals geisers, boilers en doorstroomtoestellen zijn van vooraanstaande merken geschikt voor thuis, campers, stacaravans en boten tevens leveren wij ook de onderdelen daarvoor en de benodigde aansluitdelen c.q. rookafvoer.
Hiernaast leveren wij een uitgebreide collectie verwarmingstoestellen op gas, olie, electra voor binnen en buitenshuis.
Neem gerust een kijkje bij www.warmteserviceholland.nl vragen kunt u altijd stellen bij info@warmteserviceholland.nl 

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN