Algemene Voorwaarden - Recreaparts
denemarken camping 2

Algemene Voorwaarden

1.   Algemeen.

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Recreaparts 
    en op alle gesloten overeenkomsten.
1.2  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene 
    voorwaarden uitgesloten.
 
2.   Bestellen en tot stand komen van overeenkomst.

2.1  Alle uitingen van Recreaparts op de website gelden als een uitnodiging tot het doen 
    van een aanbod.
2.2  Bestellingen kunnen via de webshop (https://recreaparts.nl) of per e-mail aan 
    info@recreaparts.nl worden geplaatst.
2.3  Recreaparts behoudt zich het recht voor om bestellingen onder een minimum bestelbedrag 
    te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen.
    Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals 
    vooruitbetaling.
2.4  Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet 
    mogelijk blijkt te zijn, zal Recreaparts in overleg met de afnemer trachten een qua prijs 
    en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
    De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Recreaparts de bestelling heeft 
    geaccepteerd en betaling heeft plaatsgevonden.
 
3.   Prijzen.

3.1  De prijzen in de webshop van Recreaparts zijn de actuele prijzen.
3.2  Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Recreaparts bevoegd de prijzen 
    en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3  Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld 
    staat.
    Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites 
    vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 
4.   Levering.

4.1  Recreaparts bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. 
    Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn 
    rekening. 
    Alle bestellingen worden op het opgegeven verzendadres van de afnemer afgeleverd.
4.2  Recreaparts levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering 
    van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Recreaparts uiterlijk binnen drie weken 
    na de acceptatie van de bestelling een bericht. 
    Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het 
    vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3  Recreaparts behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. 
    Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4  Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat 
    een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. 
    De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. 
    Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Recreaparts aangevuld of opnieuw 
    gedaan.
4.5  De verzendkosten gelden voor verzending binnen Nederland inclusief de Waddeneilanden 
    en Zeeuws Vlaanderen. 
    Voor andere landen gelden andere verzendkosten vraag ons hiernaar.

5.   Betaling.

5.1  Betaling geschiedt per bankoverschrijving, iDeal, PayPal, Sofort Banking, Bancontact, Belfius, 
    Achteraf betalen via Billink of contant bij afhalen. 
5.2  Achteraf betalen via Billink kan met een maximum van € 100,00 (incl.BTW) per bestelling.
      Extra kosten voor een aankoop boven de € 100,00 met een maximum van € 500,00 2,95 % 
    van het aankoopbedrag.
5.3  Voor uitgebreide informatie over de betaalmogelijkheden klik hier. 

6.   Eigendomsvoorbehoud.

6.1  Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Recreaparts, totdat aan alle (betalings) 
    verplichtingen is voldaan. 
    Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een 
    eigendomsvoorbehoud toelaat.
 
7.   Retourrecht.

7.1   De afnemer heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de door 
    Recreaparts geleverde artikelen melding te doen van retour. 
    Na deze melding van retour heeft de afnemer veertien dagen om de artikelen te retourneren 
    in originele verpakking, onder toezending van de originele factuur. 
    Opgave van reden is niet noodzakelijk.
7.2  Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet 
    Recreaparts de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten voor het retour 
    zenden, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3  Wanneer de door Recreaparts afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van 
    artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4  Van het retourrecht zijn uitgesloten: speciaal voor u op maat gemaakte goederen en 
    bestellingen.
 
8.   Garantie.

8.1  Recreaparts garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 
    de fabrieks garantietermijn, ingaande op de aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs.
8.2  Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek 
    schriftelijk c.q. E-Mail bij Recreaparts worden gemeld. 
    Recreaparts zal u hierop een retourformulier per mail toezenden met de retour 
    instructies en ingevuld met een korte omschrijving van het gebrek, storing. 
    Tevens dient u een een kopie van de factuur mee te sturen.
8.3  Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, 
    Recreaparts het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Recreaparts). 
    Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de 
    reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
8.4  Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending 
    onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of 
    apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of 
    onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende 
    gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; 
    sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, 
    natuurrampen enz. 
8.5  De garantieaanspraak is niet van toepassing indien Recreaparts niet (tijdig) in de 
    gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen 
    van het gebrek. 
    U het artikel of product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft 
    laten repareren en/of bewerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
    Recreaparts.
8.6  Recreaparts kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik
    van aangeschaft artikel, schade aan uw apparatuur en/of eigendommen ontstaat.
 
9.   Persoonsgegevens.

9.1  Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Recreaparts opgeslagen 
    om de bestellingen te verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden.
 
10.  Aansprakelijkheid.

10.1 De aansprakelijkheid van Recreaparts met betrekking tot de verkoop en levering 
    van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Recreaparts is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, 
    druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte 
    technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte 
    kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Recreaparts beperkt tot het 
    daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.
 
11.  Informatievoorziening.

11.1 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten 
    of opslaan van de voorwaarden.
 
© Recreaparts, november 2016
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
Kent u onze webwinkel Warmte Service Holland?
 
Dit is de webwinkel waarin wij een grote collectie warmwater- en verwarmingsapparatuur tegen zeer gunstige prijzen aanbieden.
De warmwaterapparaten zoals geisers, boilers en doorstroomtoestellen zijn van vooraanstaande merken geschikt voor thuis, campers, stacaravans en boten tevens leveren wij ook de onderdelen daarvoor en de benodigde aansluitdelen c.q. rookafvoer.
Hiernaast leveren wij een uitgebreide collectie verwarmingstoestellen op gas, olie, electra voor binnen en buitenshuis.
Neem gerust een kijkje bij www.warmteserviceholland.nl vragen kunt u altijd stellen bij info@warmteserviceholland.nl 

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN